Ciasteczko.

23 teksty – auto­rem jest Cias­teczko..

Złud­ne nadzieje pro­wadzą donikąd. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 lutego 2011, 18:30

Rzeczy­wis­tość pot­ra­fi za­bijać marzenia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 stycznia 2011, 22:38

Życie jest zbyt gorzkie, aby cie­szyć się je­go smakiem.
Je­dynie marze­nia na­dają mu od­ro­binę słodyczy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 grudnia 2010, 23:10

Nau­czyłam się kochać samotność. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 grudnia 2010, 20:07

Cza­sami naj­gor­szą formą tor­tur są przebudzenia. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 15 listopada 2010, 21:56

Proszę cię, nie przychodź do mnie więcej, bo mam dość iluz­ji szczęścia. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 2 września 2010, 18:41

Przez cały dzień jak por­ce­lano­wa la­leczka z sztucznym uśmie­chem na różanych, zim­nych ustach.
Oczy szklis­te, lecz nie zdol­ne do łez.
Bar­dzo dob­ra wer­sja po­zor­ne­go szczęścia: to op­ra­wiona go­rycz i pus­tka w środ­ku lalki. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 25 czerwca 2010, 19:28

W niektórych de­cyz­jach, wybór jest os­ta­tecznością, której nie chce­my podejmować. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 31 maja 2010, 16:28

Przeszłość to te­raźniej­szość do której chce­my wrócić. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 25 maja 2010, 16:44

Idąc przez sza­re życie, z po­nurą świado­mością przeklętej rzeczy­wis­tości, z różowym pa­raso­lem w ręku chro­niącym przed deszczem swoich łez. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 5 maja 2010, 21:12
Ciasteczko.

'Biorę od życia wyłącznie to co mi się należy, i nie żałuję tego kim jestem teraz.'

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ciasteczko.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność